De geschiedenis van Scheepjes

De geschiedenis van het handelsmerk Scheepjeswol gaat terug tot 1855. Destijds startte de “Koninklijke DS Van Schuppen” in Veenendaal met de productie van industriegaren en breiwol.

Paard en wagen behoorde nog tot de dagelijkse taferelen. De textielindustrie verschafte toen nog aan tienduizenden arbeiders hun dagelijks brood. Met name aan het begin van de twintigste eeuw, de jaren van de wederopbouw en eind jaren’70 nam de vraag naar breiwol gestaag toe.

Gedwongen door de moordende concurrentie uit de lage loon landen werd praktisch de gehele Nederlandse textielindustrie verplaatst naar het buitenland.

Scheepjeswol is het enige Nederlandse merk met internationale allure dat tot op de dag van vandaag fier overeind is gebleven!